ORENDA-TOUR

 

Hippokrat

Міжнародна Медична Благодійна Акція  Hippokrat - Міжнародна Медична Благодійна Акція

 

  Ми численна маса звичайних українських громадян та громадяни з iнших економiчно вiдсталих держав , що з причин матеріального недостатку неможемо забезпечитися лікуванням.

  Ми енергійна українська молодь, що прагне жити у новій європейській державі, i пiдтримуємо будь-яку iнiцiативу щодо забез-печення нашого здоровя на майбутнє.

  Ми українські студенти, цього скрутного невдалого часу, шо у важкій матеріальній скруті, навіть пригнічені воєнним лихо літтям  щиро віримо  у поступовий добробут нашої країни. Ми пiдтримуємо цю медичну благодiйну акцiю як новiтнiй бiзнес шедевр бо ми вже давно ждемо лідерів без устарiлої корупційної ментальності в нашiй медецинi.

   Ми вчителі, що чекаємо перемін на краще хоча б для наших учнів    і дітей по забезпеченню їхнього здоровя в майбутньому і з цікавістю приймаємо участь у цій благдійній акції i віримо, що перепаде щось доброго й на нашу долю.  

  Ми ті що їздимо на заробітки у розвинуті держави і знаємо якою повинна бути наша вітчизна в плані охорони здоровя громадян.

   Ми герої майдану та зони АТО. Хочемо твердо знати, що недаремно була пролита кров наших братів і наша. Ми знаємо, що ця медична благодiйна акцiя буде не зайвою для нашого лiкування.

  До нас масово приходять працівники з найнебезпечніших різнопромислових галузей, та спортсмени з найтравматичнішими професійними наслідками, так і любителі. У наших рядах найбільша кількість медпрацівників, що сприймають нашу акцію за позитив.

 

  Ми пропонуємо українському народу об’єднатися до нашої народної благодійної акції бо ми не тільки можемо в якійсь мірі покращити добробут українців за спеціально розпрацьованою схемою, а що найголовніше збираємся об’єднатися з громадянами інших країн , уже під статусом міжнародної страхової компанії на майбутнє. А це принесе велике матеріальне зао-щадження в першу чергу нашим українським акціонерам.

        Один із наших акціонерів, подетально вникнувший в статус нашої страхової компанії, жартома виразився, що наша акція це єдиний український солідний бізнес - проект, який розцвітає без злодійства, корупції і без рабського володарювання людини над людиною.

 

    

      

         Започаткувуання Міжнародної Благодійної Акції

                                                        Hippokrat

         

  

    При заснуванні страхових компаній в нашій державі за нашими законами потрібний солідний так званий статутний фонд. На який спроможні лиш наші українські олігархи. Вони, об’єднюючись, і володарюють багатьма страховими компаніями у нас i в iнших крaiнах. Але ми звичайні українські громадяни, що доля заставила створити цей солідний бізнес проект в інтересах народу не порушуємо українських законів, бо таких засновників повинно бути не менше трьох i ми приймаємаємо участь у створені нашої страхової компанії  приєднуючись до цієї благодійної акції.

   У формальних сферах в Україні організтрів страхового фонду прийнято називати  страхувальниками, а тих хто користується послугами їхніх страхових компаній називають страхoвиками.

  Ми будемо називати страхувальниками всіх хто попадає в склад управління нашої організацiї тобто ті, що найбільше причетнi за своїми вкладами до организацii статутного фонду. Вони будуть в центральному ядрі матеріального забезпечення від розга-луження маркетингової мережі у нашій міжнародній благодійній акції.   А тих хто не попав називаймо страхiвниками.   

 

                

                      Мета Міжнародної Благодійної Акції

                                                        Hippokrat

 

   

   Само собою, що найбільше ми прагнемо допомогти хворим лю-дям не тільки на Україні, що не можуть забезпечитися лікуванням, але і в країнах страдаючих від загально – світової економічної кризи. Та вже по факту жертв будемо  допомагати людям як матеріально так і морально чия біда пов’язана із зонами терористичних актів.

   

  

 

   Метою створення ММБА Гіппократ - є добровільне бажання від усіх виявлених на даний час і нововиявлених українців та громадян з інших держав  у майбутньому, не тільки застрахувати своє особисте здоров’я, але й за допомогою спeціальної розпрацьваної і запатентованої програми організаторами цього об’єднання допомагати також всім новоприбулим у сплануванні величезних заробітків як для наших акціонерів-агентiв.

   ММБА Гіппократ буде виступати як міжнародна страхова компанія і має на меті ще й створити для української та міжнародної безробітної громади  сферу зайнятості у сплануванні сірйозних заробітків, що будуть залежати від надходження роздріблених ставок з оплачених страхівок прибулими до нас нових учасників (акціонерів) за розгалуженням маркетингової мережі, які автоматично стають агентами нашого об’єднання.

   На майбутнє згідно прийнятих за європейським стандартом  законів нaшою владою під нашу діяльність ми станемо плат-никами податків.

  Сама змістовність в отримані зароблених  ставок за подачу інформації про нас  означає, що ММБА Гіппократ працює за наймодернішою агітаційною схемою мережевого маркетингу, теж ідейно запатентованою щодо рекрутства всіх її учасників бо виявилася найпростішою в світі. І сама, теж запатентована, методика вичислення своїх ставок в розгалуженні маркетингової мережі від часток  олати на страхування новоприбулих учасників, теж явлється простою і зрозумілою для всіх навіть з малими розумовими здібностями. А це являється приорітетом над іншими світовими компаніями, що працюють за схемами мере-жевого маркетингу…

      

   Парадоксально, але за законами України страхування на здоров’я є державним і обов’язковим. Тож виникає запитання, чому ж так багато хворих що потребують матеріольної допомоги просячи з протягнутою рукою. 

  Вперше у світовій історії, у цей час найзбідованіший український народ,  виходячи із найскрутніших складних  обставин,  розпочинає діяти за нашою наймодернішою  програмою самовиживання.

  Це міжнародна медична благодійна акція взаємодопомоги і страхування. Ми страхуємося цим об’єднанням. Наша громада розростається в геометричній прогресії бо ми допомагаємо один одному за напрямком маркетингового розгалуження (пояснення в записах : «наш патент і невизначені закони»).

 

 

 

    

            Управління Міжнародної  Благодійної Акції

                                    Hippokrat

 

 

   Про автора – засновника організатора і керуючого МБА Гiппократ, дивіться в кінцевих записах : Від автора про себе.  

 

   В склад управління нашого страхового об’єднання на даний час входить тридцять дев’ять чоловік – учасників започатківців.

 

   На майбутнє передбачається можливість розширення складу управління МБА Гiппократ до триста осіб - лідерів, що  будуть визначатся по кількості учасників прибувших за ними в розгалуженні маркеингової мережі.

 

   Bci рішення, як на даний час так і на майбутнє, будуть вис-тавлятися на нашому інтернет порталі і вони будуть прий-матися більшою кількістю осіб внаслідок поокремого голо-сування за допомогою sms на № +380958126336 або збором осо-бистих підписів.

 

   Керівництвом і всіма організаційними питаннями, що будуть виставлятися на нашому інтернет порталі. займаються всі учасники цього проекту внаслілок поокремого голосування за допомогою смс на №. +380958126336

 

  Ця наша акція може стати міжнародною і заінтригувати гро-мади інших держав.

     А це означає, що найбільше коштів може нахлинути бідним українцям та як центральноу ядру забезпечення  від розгалу-ження маркетингової мережі в цьому разі коли останніми акціонерами із за кордону буде оплата за страхівку тим самим числовим еквівалeнтом, але в євровалюті та американських доларах.                     

         

     

             Записи : Наш патент і невизначені закони

 

  Ми  українці. Маємо патент на свій власний винахід, який до-зволяє в якійсь мірі вплинути позитивно на громадський добробут всяких країн. Ми запатентували свій винахід в межах України за міжнародною системою реєстрації інтелектуальної власності. Але на Україні, ще нема чітких законів по розпреділенню статсу нашої діяльності.      

   Євросоюз  ще довгий час не буде вводити безвізовий режим  до Європи для українців, навіть тоді коли вступимо до них.  Ще певний час буде вимагатися від  України якихось перетворень. І цей певний час може троха затягнутися для того, щоб викори-стовувати Україну для власних інтересів, якщо ми не почнемо будувати європейську державу нашу самі. Так от, ми і пропонуємо один із напрямків світового масштабу – наш запатентований проект.

Записи:  Про аналоги мережевого маркетингу як грамотного легалізованого бізнесу супроти шарлатанських пірамідних схем. І про застосуван-ня нашого запатентованого проекту з різною продукцією на Україні.

   Приблизно з 1949-го року по 1979-ий мережевий маркетинг у найпередовіших країнах світу застосовувався у підпільній фо-рмі бо юридичний статус цього бізнесу був ще не вияснений, а його діяльність для легалізації була ще сумнівна. Це закінчилося 1979-го року, коли Федерально-Торговою комісією у США був винесений вердикт про те, що діяльність по асоціації усього мережевого маркетингу стала законною бо заснована не тільки на пірамідній схемі.

   Обгрунтування такого вердикту могло бути позитивним на розтрактуванні того, що останні рекрути - дистрбютори по часі прибуття завждиб могли заробляти гроші за рахунок пе-репродажі задіяного товару, а не тільки із комісійних ставок від розгалуження маркетингової мережі.

    Останні рекрути-дистрибютори у шахрайських пірамідах ні-коли не можуть заробити грошей, але лише ті, що приєдналися до схеми раніше. Але в реальних підприємницьких компаніях завжди є клієнти на їхню продукцію, що за експертними оцінками користується попитом і не є силоміцною лиш для азартного заснування піраміди. 

     Щодо останніх рекрутів акціонерів в страхових компаніях, тих що не можуть залучити за собою людей, то вони задовольняються виплатою страхівок у разі якогось лиха  на будь що застраховане ними за узгодженням. За правилами страхових компаній. 

  

                                          ХІД РОБОТИ

    Дійте зараз за нашими правилами і Ви по європейському з надлишком розбагатієте абож просто по укрїнькому заробите дуже багато, Ви будете задoволені як матерільною так і мо-ральною страхівкою в часи якогось лиха над Вашим здоров’ям бо ми співчутливий і замучений  укрїнський  народ і розділимо Вашу біду.

    Ми страхуємо на стан Вашого здоров’я і Ваших близьких вIком від самого народження до 65-ти років.

  Страхівка діє до 70-ти років. У разі негараздів з Вашим здоров’ям виплата одноразової страхівки в розмірі проголошеної суми потерпілому, що виясниться  медпрацівниками нашого управління  буде нарахована за пошкодженим Вашим станом здоров’я при будь яких обставинах по можливостях нашого об’єднання.

  Ми не виплачуємо страхівку акціонерам стан здоров’я яких по-рушений внаслідок алкоголізму, наркоманії, суїциду, та старості (до 70-ти років). Бо в цих випадках, що залежні лиш від самої людини, а при старості лиш від самого Господа Бога, ми не не-семо відповідальності за допомогу в лікуванні безнадійних осіб.

  Ми не виплачуємо страхівку акціонерам у яких заробіток від надходження роздріблених ставок від слідуючих акціонерів становить вже більше як 1450 грн. Бо ми прийняли за правило у цьому випадку, що страхівка вже вибрана. 

 Якщо Ви дійсно хочете застрахувати своє здоров’я від якихось більших нещасних випаків, на що потрібна буде набагато більша сума на поправку Вашого здоров’я, тож в цих випадках наші ак-ціонери відмовляються від заробітку від розгалуження маркетингової мережі просто сплачують на наш рахунок 330 грн. і номерний код для маркетингового обліку такому нашому акціонерові вже не потребується. Їх ми облікуємо в іншому по-рядку. 

    Встановлена сума нашої страхової ставки на одну особу   – -----310 грн.   +  10 – 20 грн.  пояснююча і облікова номенклатура.

                                                               

 

                                                               Ваші дії :

  1.   Проходите у нас медогляд на час Вашого страхування. За який сплачуєте окремо від страхової ставки - ?

2.   Вручаєте всі формальності Вашого медогляду і сплачуєте ставку Вашій близькій людині (Вашому інструкторві), що залучає Вас до нашого об’єднання. Ця людина вкаже на Ваш номерний код в нашій обліковій схемі і зробить всі потрібні банківські формальності за Вас при Вашій присутності :

 а) 100 грн. на банківський рахунок ровитку нашого об’єднання……………., з якого будуть надходити допомоги постраждавшим по стану здоров’я, а особливо тим, що постраждали в зонах тероризму.

б) 50 грн. із Вашої ставки Ваш інструктор залишить собі, або поставить на свій банківський рахунок. Наша номерна кодіровка у акціонера, що залучив Вас буде на одне число меншою від Вашої (1ша ступінь). 

в) 30 грн. на банк. рахунок акціонерові, що залучив Вашого акціонера, номерна кодіровка якого буде меншою від Вашої по значенню на два останніх числа (2га ступінь).

 г) 30 грн. на банк. рахунок акціонерові номерна кодіровка якого буде меншою від Вашої на три останніх числа (3тя ступінь).

д) 30 грн.  на банк. рахунок акціонерові номер-на кодіровка якого буде меншою від Вашої на чотири останніх числа (4та ступінь).

 ж) 30 грн. на банк. рахунок акціонерові номер-на кодіровка якого буде меншою від Вашої на п’ять останніх чисел (5та ступінь).

З) 30 грн.  на банк. рахунок акціонерові номер-на кодіровка якого буде меншою від Вашої на шість останніх чисел (6та ступінь).

и) 30 грн.  на банк. рахунок акціонерові номер-на кодіровка якого буде меншою від Вашої на сім останніх чисел (7ма ступінь).

  УВАГА.  Всі акціонери – започатківці нашого об’єднання, що починають з малозначних чисел свого номерованого кодування, що не мають перед собою ступенів акціонерів, сплачують по 30 грн. за кожну відсутню ступінь із семи на банк. рахунок нашого розвитку з якого буде виплачуватися допомога потерпілим по стану здоров’я.

3. Відшукуєте із кола своїх друзів людей і залучаєте їх до нашої акції. Спочатку по одному, щоб прaвильно навчитися виконувати всі потрібні банківські формальності, про які довідаєтеся від вашої близької особи, що залучила Вас до нашої акції.

4. Паперові номінали всіх формальностей передаєте особі, що залучила Вас до нашої акції.

 

   Користуючись з нагоди прибування до нас народних страхових акціонерів  Ви вираховуєте собі  заробіток  від передач грошових ставок, що поступлять на рахунок нашого об’єднання. Слід-куйте за обліком за інтернет адресою : http://orenda-tour.io.ua/

 

  Тобто,  якщо Ви  нелегковажна і чутлива людина, зробили свій внесок 330 грн.  в наше об,єднання  Вашій близькій особі  від якої  отримали  інформацію про нас  тож Ви стаєте нашим  страхо-вим  акціонером  і крім заробітків, що будуть Вам надходити від послідовних за Вами акціонерів ми щей відгукнемося  на  Вашу пер-сональну якусь біду з Вашим здоров’ям в май бутньому (а осо-бливо пов’язаною з воєнними міжнародними конфліктами), якщо недай боже вона станеться.

   Мало того,  якщо Ваші друзі  теж зроблять ставки  через Вас то Ви вже стаєте нашим агентом і починаєте  заробляти  почастково від грошових ставок.

   Наші страхові акціонери  отримують свій номерований код за яким легко вираховувати свої заробітки  від рзгалуження  маркетинговї мережі. Адже у кожної нормальної людини завжди  зна-йдеться  по 5 надійних осіб  із кола   свого знайомства, які завжди підтримають народні масові благодійні заходи у цьому нашому загально - народному смутку. 

    Тож підключайте  цих осіб і у Вас  з’явиться  можливість  зі-брати солідний гонорар – по 30 грн. від кожного, акціонера що надійдуть від семи ступенів маркетингового розгалуження (7ступ. х 30 грн. = 210 грн.,  100 грн. на розвиток нашої акції – тобто на виплату допомог потерпілим по стану здоров’я, особливо що погіршився у міжнародних воєнних конфліктах, і чиї біди пов’язані з будь – якими терористичними актами,  і 10-----20 грн. на роз’яснюючу і облікову номенклатуру).

   Від 1-шої ступені   від 5-тьох осіб у Вас буде – 250 грн.               (5акц. х  50 грн. = 250 грн.).

    .

    За додатковими роз’ясненнями звертайтеся за телефонами :

----             ----            ----            ----            ----            ----            ----

   Від 2-гої ступені    від 25-тьох осіб (Ваша п’ятірка страхових акціонерів  залучить ще п’ятьох) Ви отримаєте на свій рахунок ще – 750 грн. (25 акц. х 30 = 750 грн.) Дивіться на сторінки нашої методики вирахування Ваших ставок. Наша методика  дозволяє  вести  облік  акціонерів  навіть з невнормованої їх кількості   /як-що і не буде по 5 від кожного, або бiльше як 5/.

   Від 3-тьої ступені  від 125-ти акціонерів, що були запрошені попередніми 25-тьма, до Вас уже може надійти в банківських передачах - 3750  грн.  (по 30 грн. від 125-ти акціонерів).

 

   Ми пропонуємо Вам орієнтуватися по номерованому кодуванню за нашою методикою обліку наших ставок. І з цього Ви пере-конаєтеся, що на практиці за кодами вираховувати свої заробітки від нашого страхового об’єднання набагато легше аніж з теоретичного пояснення з нашої роз’яснюючої номенклатури.

   Комусь може здатися, що найзапезпечінішою верхівкою в нашій запатентованій схемі обліку можуть являтися  лиш наші перші акціонери з кодовою номерацією малозначних чисел. Але хто захоче вникнути в суть нашої схеми обліку то легко розбе-реться, що верхушкою стає кожний із своєї позиції навіть з найбагатозначнішим числом кодування. Все залежить від ак-тивності акціонерів, що приходять за Вами. Зверніть увагу, що  навіть за найменшою кодовою номерацією самого автора (001) активність його послідовних акціонерів набагато менша чим наприклад у акціонера  (02342) з четвертої сторінки.  

   Від 4-тої ступені   уже від 625-ти акціонерів (125 акц. х 5 акц. = 625 акц.) Ви зможете отримати зароблених 18 750 грн. (625 акц. х 30 грн. = 18 750 грн.)

   Від 5-тої ступені  від 3125-ти акціонерів (625 акц. х по 5 акц.) Ви зможете отримати -  93 750 грн. (3125 акціонерів х 30 грн).

  

   Від 6-тої ступені  від 15625-ти акціонерів (3125 акц х по 5 акц  =          = 15625 акц.)  Ви зможете отримати зароблених за мережевим розгалуженням – 468 750 грн. (15625 акц. х 30 грн. = 468 750 грн.).

 

  І від останньої 7-мої  ступені   від 78125-ти акціонерів (15625 акц. х по  5 акц. = 78125 акц.) Ви зможете отримати 2 343150 грн.  (78125 акц. х 30 грн.= = 2 343 150 грн.) і бути повноправним неза-жерливим міліонером допомагаючи і вітчизні і пострадавшим співвітчизникам навіть у цій пригнобленій рабській державі із злочинними законами бувшого бандитського угрупування..

     Немає нічого поганого в тому коли за нашою схемою в цій нашій  благодійній акції за розмахом до загально світової осяж-ності, зможуть прийняти участь не лише пострадавші із бойового майдану та зони АТО, але й увесь український народ з азартом вкладаючи в неї свою матеріальну і моральну частку.

     Реалістичність збільшення нашої маси страхових акціонерів до грандіозних масштабів базується на зростанні в геометричній прогресії не тільки осіб зацікавлених розбагатіти, але й усіх хто хоче вижити у цьому безладному смертоносному хаусі зароджу-ному привладними лідерами деяких країн.

    Величезна кількісь українців, що можуть бути нашими страховими акціонерами працюють зараз за кордоном, а це означає, що за ними як за нашими страховими акціонерами почнуться величезні маркетингові потоки прибуваючих акціонерів з громади економічно розвинутих країн не тільки з їхнім азартом теж збагачуватися, але й із співчутливим поглядом на сто-годнішню хвору Україну. І це означає, що наш страховий бла-годійний фонд почне поповнюватися євровалютою та амер-иканськими доларами в тому самому числовому еквіваленті від кожного за страхівку, що й у гривнях.  

  За перевіреними нормами маркетингової азартної течії багато її учасників підключають за собою п’ятьох своїх підлеглих навіть за один день. Але ми грубо беремо за норму – тиждень для цього. І ось що виходить  якщо кожний залучає по 5 осіб :

За один тиждень нас стало  – 5 ,  За два  – 25,  За три – 125,  За чотири – 625,  За п’ять  – 3125,  За шість  – 15625,  За сім  – 78125 – і це вже побиття рекордів всіх світових страхівних заходів.  А за восьмий тиждень - 390625, За дев’ятий тиждень – майже ДВА МІЛІОНИ,  За десятий тиждень нас стане майже ДЕСЯТЬ МІЛІОНІВ (від 2000000 акціонерів х по 5 залучених). За одинадцятий тиждень п’ятьдесять міліонів ( 10 000000 акц. х на 5 залучених), За дванадцятий тиждень нас стане двісті п’ятьдесять міліонів акціонерів зі всього світу (50 000000 акц. х по 5 залучених). 

  І за тринадцятий тиждень нас може стати 1 мільярд 250 міліонів.

 Висновок:  Для того щоб створити такий собі народний благодійний фондик в розмірі 12500000000000 умовних оди-ниць (1250000000 акціонерів х по 100 у. о від кожного) на допомогу потерпілим  нашим акціонрам потрібно трохи менше як три  місяці. І це максимальний термін часу за нашим грубим вираху-ванням. Все відбудеться набагато скоріше. 

  У нас є ще твердіші аргументи про реальність виплати стра-хівок всім нашим акціонерам по необхідності виникнувших непо-ладок з їхнім здоров’ям. Це такі собі невеличкі наші статистичні дослідження:

  Ми провели опитування фельшерів в деяких невеличких населенних пунктах, в яких проживає по переліку близько тисячі осіб. Виявилося що на цю кількість населення зі скаргами на здоров’я в продовж трьохмісячного терміну майже незвертається жодна  якась  життєдіяльна людина (віком до 65-ти років, що може бути нашим акціонером).

 

 

                             Від автора:  Про себе

  

    По лiкарнях у критичному станi, за здоровя своїх рiдних i своє, нераз  доводилося просити I вимолювати у Бога, всяке, навiть по iменi. Так було важко. 

    Роблю те, на що надихнув мене наш Бог - робити добро.

     Я звичайна грішна людина. Але розмірковано відношуся до свого життя у супроводі почергових життєвих невдач.

   Створити страхову організацію На здоров'я мене життя заставило. Набирайте на YouTube: Віталій Семкович.

    Виживав заробляючи на свiй спортивнiй майстерностi. На-скакав собі грижу і перевтому мяза на руці. I прийшлося задуматися як вилiкуватися при нашiй недешевiй медецинi.

    До того ж моя єдина трьохрiчна дитина вiд самого народження вже вiсiм разiв лiкувалася стаціонарно по лiкарнях вiд простудно-вiрусних захворюваннь. Оце найбільше спонукало мене створити якусь страхівку для дітей, та і для всіх, організацію, щоб було безпечно жити.

     Та і ще й батько мiй, важко виходить на лад зi здоровям пiсля важкoi дорожньо-транспортноi пригоди. Якщо хтось захоче моiх жахливих розповiдей в подробицях, що менi довелося пережити дзвонiть на мiй номер. Я всiх нервово-здорових любителiв жахiв задовольню своiми подробицями.

    Наша організація може служити, ще як засіб правдивої масової інформаціїСоздан 14 янв 2016